First name, Middle name, Surname, Last name, Given name là gì?

Không chỉ Last name, first name là hai từ được tìm kiếm rất nhiều mà một số thuật ngữ khác về Họ và tên nữa. Có lẽ đây là thắc mắc của rất nhiều người khi muốn đăng ký hoặc điền thông tin vào form của một trang web hay một mẫu sẵn của nhà … Continue reading First name, Middle name, Surname, Last name, Given name là gì?