Chòm sao

Cung hoàng đạo được tạo ra bởi các nhà chiêm tinh Babylon cổ đại. vào năm 1945 trước Công nguyên. Người xưa chia thành 12 chòm sao theo cách quan sát mặt trời bằng kính thiên văn và sự chuyển động của các chòm sao và trái đất, tương ứng với vị trí của mặt trời trên thiên cầu trong 12 tháng, gọi là các chòm sao. Người xưa chia cung hoàng đạo thành 12 nhánh, phân bố trên một vòng tròn 360 độ, mỗi nhánh tương ứng với một cung 30 độ, tương ứng với 12 tháng và 4 mùa trong năm. Các chòm sao được chia thành 4 nhóm (lửa, nước, không khí, đất), mỗi nhóm có 3 chòm sao đại diện, và các chòm sao trong cùng một nhóm có tính cách tương tự nhau. Người ta tin rằng 12 cung hoàng đạo khác nhau thể hiện những tính cách và đặc điểm khác nhau. Các cung hoàng đạo trong 12 tháng bao gồm: Kim Ngưu, Bạch Dương, Cự Giải, Song Tử, Xử Nữ, Sư Tử, Hổ Cáp, Thiên Bình, Ma Kết, Nhân Mã, Song NgưBảo Bình.

Page 1 of 6 1 2 6