Tag: nước dừa

Nước dừa là chất lỏng, trong, chứa trong quả dừa. Khi quả dừa già đi nước trong quả dừa sẽ ít đi, cùi dừa cứng hơn. Cùi dừa hay cơm dừa cũng là nguyên liệu để chế biến một số món ăn và làm nước cốt dừa.

Quả dừa non chứa rất ít cùi dừa và lớp cùi này mỏng, rất mềm và khá trong. Nước dừa tươi là một trong những loại nước uống tự nhiên tốt nhất và không gây ra tác hại gì. Cũng là một nguyên liệu chế biến món ăn như làm nước hấp hay sử dụng trực tiếp trong chế biến.